نرم افزار مدیریت پروژه های ساختمانی اسکوپ

نرم افزار مدیریت پروژه های ساختمانی اسکوپ

وبلاگ

الگوی زمان بندی ساخت و ساز

الگوی زمان بندی ساخت و سازالگوی زمان بندی ساخت و ساز

الگوی برنامه زمانی ساخت و ساز، یک نمای کلی از وظایف درگیر در کل پروژه و تمام مراحل کار/ساخت مورد نیاز برای تکمیل پروژه ارائه می‌دهد. این به ایجاد یک برنامه برای کل پروژه با توجه به جدول زمانی یا برنامه زمانی مربوطه کمک می‌کند. علاوه بر این، به طور معمول به مهندسان کمک می‌کند تا پروژه را به موقع و در چارچوب بودجه، برنامه ریزی و تکمیل کنند.

 

 الگوی زمانبندی ساخت و ساز چیست؟

یک الگوی برنامه ریزی ساخت و ساز، ساختار سلسله مراتبی یک پروژه کامل را بر اساس کار/موارد تحویلی که باید توسط تیم پروژه یا مهندس پروژه انجام شود، به تفصیل توضیح می‌دهد، یعنی توضیح مفصلی از زمان و بودجه ارائه می‌دهد. این یکی از حیاتی ترین ابزارها برای هر مهندس پروژه است زیرا به سازماندهی کل پروژه در یک چارچوب مبتنی بر زمان کمک می‌کند. این الگو همچنین دارای یک نمودار بصری است که پیگیری پیشرفت هر فعالیت را برای مدیر پروژه یا مهندس پروژه آسان می‌کند.

چگونه از قالب زمان بندی پروژه استفاده کنیم؟

 چگونه از قالب زمان بندی پروژه استفاده کنیم؟

قسمت 1

این بخش جزئیات اساسی در مورد کل پروژه یا ساخت و ساز است. همچنین نام پروژه و نام مدیر پروژه یا مهندس پروژه که ساخت و ساز را انجام می‌دهد را برجسته می‌کند.  تاریخ شروع و پایان، تاریخ‌های کلیدی هستند که نشان می‌دهند پروژه از چه زمانی شروع شده است، و شامل برنامه ریزی آن است، و تاریخ پایان، که شامل پایان نهایی ساخت و ساز و تحویل پروژه است.

قسمت کل مدت زمان به ما کمک می‌کند تا تعداد روزها، ماه‌ها یا سال‌هایی را که پروژه طول می‌کشد تا به اتمام برسد، تعیین کنیم. تاریخ شروع و مدت هر فعالیت، معیارهای حیاتی مورد نیاز برای ساختن نمودار گانت است.

 

قسمت 2

این قسمت مهم ترین بخش از یک الگوی زمان بندی ساخت و ساز است. درواقع منطقه‌ای است که مهندس یا مدیر می‌تواند وظایف متعدد مربوط به ساخت و ساز را بررسی کند، وضعیت آن را ردیابی کند و اطلاعاتی در مورد تاریخ شروع و پایان کار و مدت زمان داشته باشد.

چهار گزینه وضعیت برای ردیابی همه وظایف وجود دارد، قسمت‌هایی که تکمیل شده‌اند، در حال انجام هستند، در حالت انتظار هستند و شروع نشده‌اند.

هر کار با هر وضعیت، برچسب‌گذاری می‌شود و بر این اساس مدیر پروژه یا مهندس منابع را مطلع می‌کند. اگر هر وظیفه‌ای با کار دیگری همپوشانی داشته باشد یا فراتر از مهلت مقرر باشد، مدیر یا مهندس منابع بیشتری را بر اساس آن به کار می‌گیرد. درنهایت، بر اساس هر وظیفه، یک فرد مسئول در مقابل هر یک برچسب‌گذاری می‌شود.

این الگو تمام مراحل یک برنامه ساخت و ساز کامل، از مرحله برنامه‌ریزی تا تحویل نهایی پروژه را نشان می‌دهد. این نمایش داده‌های مربوط به تاریخ شروع و پایان هر کار مربوط به ساخت و ساز را، به صورت جدول و نمودار ارائه می‌دهد. بر اساس مدت زمان هر فعالیت، مهندس یا مدیر پروژه باید تاریخ اتمام پروژه یا تاریخ تحویل پروژه را برنامه‌ریزی کند. این شامل بازرسی نهایی ساختمان، بسته بندی نهایی، راه اندازی فعالیت‌های خانه‌داری و اعلام اتمام است.

فعالیت‌های همپوشانی باید دغدغه اصلی هر مهندس باشد، زیرا ممکن است نیاز به اشتراک‌گذاری منابع برای آن داشته باشد. بنابراین، مدیر یا مهندس باید بر اساس آن برنامه‌ریزی کند تا کمبود منابع نداشته باشد و هر کار به موقع انجام شود.

بنابراین این الگو، در ترکیب با نمودار گانت، حتی برای مهندس یا مدیر مفیدتر می‌شود. در بخش زیر در مورد نمای کلی بازنمایی بصری با استفاده از نمودار گانت بحث خواهیم کرد.

 

قسمت شماره 3

این یک نمونه معمولی از نمودار گانت است که در آن هر برنامه کار ساخت و ساز، بر اساس تاریخ شروع و مدت آن نشان داده می‌شود. همپوشانی هر بخش کار با سایر وظایف قابل مشاهده است تا به مهندس پروژه کمک کند تا کار یا استقرار منابع را مطابق با آن برنامه‌ریزی کند.

این نمودار، تمام مراحل کل برنامه ساخت و ساز در این الگو را نشان می‌دهد، از مرحله برنامه‌ریزی تا تحویل نهایی پروژه. نمودار گانت به مدیر پروژه یا مهندس پروژه کمک می‌کند تا تمام فعالیت‌های مربوط به ساخت و ساز را به طور سیستماتیک برنامه‌ریزی کند.

هر گونه تداخل فعالیت‌ها باید دغدغه اصلی مهندس باشد زیرا ممکن است نیاز به اشتراک‌گذاری منابع برای آن داشته باشد. بنابراین، مدیر یا مهندس باید بر اساس آن برنامه‌ریزی کند تا کمبود منابع نداشته باشد و هر کار به موقع انجام شود.

برنامه کار ساخت و ساز

نتیجه

زمانی که یک ساخت و ساز مستلزم منابع، زمان و مراحل زیادی باشد، یک الگوی برنامه زمانی ساخت و ساز نقش مهمی‌ برای هر مهندس یا مدیر پروژه ایفا می‌کند.

بدون برنامه‌ریزی درست، نمی‌توان پروژه‌ای را شروع کرد. این الگو نمونه بسیار خوبی برای ایجاد برنامه‌ریزی مناسب برای شروع ساخت و ساز است. الگوی زمان‌بندی پروژه، نمایش داده‌های مربوط به تاریخ شروع و پایان هر کار مربوط به ساخت و ساز را به صورت جدول و نمودار ارائه می‌دهد.  سپس، بر اساس مدت زمان هر فعالیت، مهندس یا مدیر پروژه باید تاریخ اتمام پروژه یا تاریخ تحویل را برنامه‌ریزی کند.

این شامل بازرسی نهایی ساختمان، بسته‌بندی نهایی، راه‌اندازی فعالیت‌های خانه‌داری و اعلام اتمام است. این الگو نه تنها در پروژه‌های کوچک، که ممکن است شامل ساخت یک ساختمان واحد باشد، استفاده می‌شود، بلکه می‌تواند در پروژه‌های زیربنایی بزرگ مانند ساخت بزرگراه‌ها، شهرک‌ها، سدها، پروژه‌های برق، پل هوایی، پروژه‌های راه آهن و غیره کمک کند. این تنها به مدیر پروژه یا مهندس بستگی دارد که چگونه کل چشم انداز ساخت و ساز، به وظایف یا فعالیت‌های ساده‌تر تقسیم می‌شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *