نرم افزار مدیریت پروژه های ساختمانی اسکوپ

نرم افزار مدیریت پروژه های ساختمانی اسکوپ

وبلاگ

انواع گزارشات مورد نیاز در مدیریت پروژه

انواع گزارشات مورد نیاز در مدیریت پروژه

گزارشات مدیریت پروژه ابزارهایی هستند که به مدیران پروژه کمک می‌کنند تا وضعیت پروژه را به طور دقیق و شفاف به ذینفعان ارائه دهند. گزارشات مدیریت پروژه می‌توانند شامل اطلاعات مختلفی باشند، از جمله:

 • بودجه و هزینه‌های پروژه
 • زمان‌بندی و پیشرفت پروژه
 • ریسک‌ها و مشکلات پروژه
 • کیفیت و عملکرد پروژه
 • منابع و تخصیص آن‌ها در پروژه
 • ارزش حاصل از پروژه

 

بسته به نوع و اندازه پروژه، نوع و فرکانس گزارشات ممکن است متفاوت باشد. برخی از انواع رایج گزارشات مدیریت پروژه عبارتند از:

 1. گزارش وضعیت: گزارش کوتاه و جامع که به صورت هفتگی یا دو هفتگی تهیه می‌شود و شامل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات (SWOT) پروژه است.
 2. گزارش پیشرفت: گزارش تفصیلی که به صورت ماهانه یا سه ماهانه تولید می‌شود و شامل روند اجرای فعالیت‌ها، تحقق اهداف، تغییرات در زمان‌بندی و بودجه، ریسک‌های جدید یا تغییر یافته و راهکار‌های پیشنهادی است.
 3. گزارش خاتمه: گزارش نهایی که در پایان پروژه ارائه می‌شود و شامل خلاصه‌ای از عملکرد کلی پروژه، دستاوردها، نتایج، توصیفات و پیشنهادات برای پروژۀ‌های آینده است.

 

گزارشات مدیریت پروژۀ با استفادۀ از قالب‌های استاندارد یا سفارش ساختۀ شده تولید می‌شوند. قالب‌های استاندارد معمولاً شامل بخش‌های ثابتی هستند که برای همه پروژه‌ها قابل استفاده هستند. قالب‌های سفارش ساخته شده ممکن است براساس نياز‌های خاص ذینفعان يا خصوصيات پروژه تغيير يابند.

گزارشات مدیریت پروژه بايد دقيق، شفاف، کامل و به‌موقع باشند. گزارشات مدیریت پروژه نقش مهمی در ارتباطات پروژه دارند و می‌توانند به افزايش اعتماد، هماهنگی، همکاری و رضايت ذینفعان کمک کنند.

 

گزارش کارگاه در مدیریت پروژه

بعضی از نکات کلیدی برای نوشتن گزارش کارگاه در مدیریت پروژه عبارتند از:

 1. مدیریت پروژه یک فرآیند منظم و منطقی است که شامل مراحل زیر است: شروع، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل و بستن پروژه.
 2. هر پروژه باید دارای چهار عامل محدود کننده باشد: زمان، هزینه، کیفیت و منابع. این عوامل با یکدیگر در تعادل هستند و تغییر در یک عامل بر سایر عوامل تأثیر می‌گذارد.
 3. برای موفقیت پروژه لازم است که اهداف پروژه به صورت شفاف، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، منطقی و زمان‌بندی شده باشند. این اهداف را می‌توان با استفاده از فرمول SMART تعریف کرد.
 4. برای برنامه ریزی پروژه لازم است که فعالیت‌های پروژه را شناسایی، تجزیه و تحلیل، تخمین زمان و هزینه، تعیین توالی و منابع و تولید جدول زمان بندی و بودجه کنید. این فعالیت‌ها را می‌توان با استفاده از ابزارهایی مانند WBS، PERT، CPM، Gantt Chart و Earned Value Analysis انجام داد.
 5. برای کنترل پروژه لازم است که عملکرد پروژه را با برنامه ریزی اولیه مقایسه کنید و انحرافات را شناسایی، تحلیل و رفع کنید. برای این منظور می‌توان از ابزارهایی مانند Dashboard، Variance Analysis، Trend Analysis و Change Management استفاده کرد.
 6. برای ارتباط و همکاری با تیم پروژه لازم است که نقش و مسئولیت‌های هر عضو تیم را مشخص کنید، انتظارات و الزامات را هماهنگ کنید، فضای باز و صادقانه‌ای برای بروز نظرات و پیشنهادات فراهم کنید، تعارضات را به صورت سازنده حل کنید و به تشویق و تقدیر از عملکرد تیم اهمیت دهید.
 7. برای حل مسئله و تصمیم‌گیری در پروژه لازم است که مسئله را به صورت دقیق تعریف کنید، علل و عوامل موثر را شناسایی کنید، گزینه‌های مختلف را بررسی و ارزیابی کنید، گزینه بهینه را انتخاب کنید و نتایج را پایش و ارزیابی کنید. برای این منظور می‌توان از روش‌هایی مانند Brainstorming، Fishbone Diagram، SWOT Analysis، Decision Matrix و Cost-Benefit Analysis استفاده کرد.
 8. برای مدیریت ریسک و تغییرات در پروژه لازم است که ریسک‌ها و تغییرات را شناسایی، دسته‌بندی، تحلیل، اولویت‌بندی، پاسخ دهید و کنترل کنید. برای این منظور می‌توان از فرآیند چهار گامه Risk Management Process و فرآیند شش گامه Change Management Process استفاده کرد.
 9. برای ارزیابی و گزارش پروژه لازم است که داده‌ها و اطلاعات مربوط به عملکرد پروژه را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، خلاصه و نتیجه‌گیری کنید و به صورت منظم و موثر به ذینفعان پروژه گزارش دهید. برای این منظور می‌توان از قالب‌ها و الگوهای استاندارد گزارش‌نویسی استفاده کرد.

 

گزارش روزانه در مدیریت پروژه

گزارش روزانه یکی از ابزارهای مهم در مدیریت پروژه است که به مدیر پروژه و تیم اجرایی اطلاعات لازم را در مورد وضعیت پروژه، مشکلات و راه حل‌های پیشنهادی، پیشرفت کار و زمانبندی فعالیت‌ها می‌دهد. گزارش روزانه به مدیر پروژه کمک می‌کند تا بتواند تصمیمات مناسب را در زمان مناسب بگیرد و ارتباط بین اعضای تیم را بهبود بخشد. گزارش روزانه همچنین یک سند رسمی است که می‌تواند در صورت بروز اختلافات یا انتقادات از عملکرد تیم به عنوان شاهد و مدرک استفاده شود.

گزارش روزانه باید شامل اطلاعات زیر باشد:

 • نام پروژه، نام مدیر پروژه و تاریخ گزارش
 • خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده در طول روز
 • خلاصه‌ای از فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای روز بعد
 • لیست مشکلات و چالش‌های پیش آمده و راه حل‌های پیشنهادی برای حل آن‌ها
 • لیست خطرات و فرصت‌های شناسایی شده و راهکارهای پیشگیرانه یا بهره برداری از آن‌ها
 • وضعیت پروژه نسبت به بودجه، زمانبندی و کیفیت مورد نظر
 • درخواست‌های احتمالی برای تغییر در محدوده، زمان یا هزینه پروژه
 • نظرات، پیشنهادات و سوالات مربوط به پروژه

گزارش روزانه باید با زبان ساده، شفاف و دقیق نوشته شود. باید از استفاده از عبارات تخصصی، فنی یا اختصارات خودسرانه خودداری شود. باید از ارائه نظرات شخصی، حساس یا منفی در مورد پروژه یا اعضای تیم جلوگیری شود. باید از استفاده از قالب‌های استاندارد، جدول‌ها، نمودار‌ها یا عکس‌ها برای نمایش اطلاعات به صورت مرتب و قابل فهم استفاده شود.

گزارش روزانه یک فعالیت حرفه‌ای است که نشان دهنده تعهد، مسئولیت و کارآمدی مدیر پروژه و تیم اجرایی است. با نوشتن گزارش روزانه به صورت منظم و کامل، می‌توانید پروژه خود را به بهترین شکل ممکن اداره کنید و از موفقیت آن اطمینان حاصل کنید.

گزارش روزانه در مدیریت پروژه

گزارش هفتگی در مدیریت پروژه

گزارش هفتگی یکی از ابزارهای مهم مدیریت پروژه است که به مدیر پروژه و تیم اجرایی اطلاعات لازم را در مورد وضعیت پروژه، ریسک‌ها، مشکلات و دستاوردها می‌دهد. گزارش هفتگی باید شفاف، دقیق، کامل و به موقع باشد تا بتواند ارزشمند باشد و تصمیم گیری را تسهیل کند. در این قسمت به بررسی چگونگی نوشتن گزارش هفتگی در مدیریت پروژه خواهیم پرداخت.

 1. ابتدا باید هدف و مخاطب گزارش را مشخص کنید. هدف گزارش ممکن است اطلاع‌رسانی، ارزیابی، پیشنهاد، گزارش‌دهی یا تقدیر باشد. مخاطب گزارش ممکن است سطح بالای سازمان، کارفرما، سهامداران، حامیان، کاربران نهایی یا تیم پروژه باشند. بر اساس هدف و مخاطب گزارش، سبک، زبان، فرمت و محتوای آن را تعیین کنید.
 2. سپس باید ساختار گزارش را طراحی کنید. ساختار گزارش معمولا شامل عنوان، خلاصه، مقدمه، بدنه، نتیجه‌گیری و پیوست‌ها است. عنوان باید جذاب و منعکس کننده محتوای گزارش باشد. خلاصه باید نکات اصلی و نتایج گزارش را به صورت خلاصه و جامع بیان کند. مقدمه باید هدف، زمینه، اهمیت و سوالات تحقیقاتی گزارش را شرح دهد. بدنه باید داده‌ها، تجزیه و تحلیل‌ها، استدلال‌ها و پاسخ‌های خود را به سوالات تحقیقاتی ارائه دهد. نتیجه‌گیری باید خلاصه‌ای از نتایج، نکات قابل توجه و پیشنهادات خود را ارائه دهد. پیوست‌ها باید منابع، جدول‌ها، نمودار‌ها، فرم‌ها و سایر اطلاعات جانبی را شامل شوند.
 3. سرانجام باید گزارش را نوشته و ویرایش کنید. نوشتن گزارش باید با استفاده از زبان ساده، شفاف و رسمی صورت گیرد. جملات باید کوتاه و ساده باشند. اصطلاحات فنی و اختصارات باید تعریف شده و توضیح داده شوند. ارجاعات باید به صورت صحیح و یکنواخت ذکر شوند. ویرایش گزارش باید با دقت و توجه به املای، دستور زبان، ساختار جملات، منطق، انسجام و ارتباط بین بخش‌ها انجام شود.

 

گزارش ماهانه در مدیریت پروژه

گزارش ماهانه یکی از ابزارهای مهم در مدیریت پروژه است که به مدیر پروژه کمک می‌کند تا وضعیت پروژه را به طور دقیق و شفاف به ذی‌نفعان ارائه دهد. گزارش ماهانه باید شامل اطلاعات کلیدی در مورد پیشرفت، خطرات، مشکلات، تغییرات و بودجه پروژه باشد. در این قسمت به شما خواهیم گفت که چگونه یک گزارش ماهانه حرفه‌ای و جذاب بنویسید.

 

ابتدا باید هدف و مخاطب گزارش خود را مشخص کنید. هدف از نوشتن گزارش ماهانه ممکن است این باشد که ذی‌نفعان را از وضعیت پروژه آگاه کنید، از آن‌ها حمایت بخواهید، یا از آن‌ها بازخورد دریافت کنید. مخاطب گزارش ممکن است شامل سرپرستان، کارفرمایان، سرمایه‌گذاران، کاربران، تیم پروژه و غیره باشد. بسته به هدف و مخاطب گزارش، سطح جزئیات، زبان و فرمت گزارش را تعیین کنید.

 

سپس باید ساختار گزارش خود را طراحی کنید. یک ساختار استاندارد برای گزارش ماهانه شامل این بخش‌ها است:

 • خلاصه: در این بخش به طور خلاصه وضعیت کلی پروژه را بیان کنید. به عنوان مثال، پروژه در چه فازی قرار دارد، چقدر از زمان و بودجه مصرف شده است، چقدر از نقطه عطف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (milestone)‌های پروژه رسیده است، و چقدر از خطرات و مشکلات حل شده است.
 • جزئیات: در این بخش به طور تفصیلی به هر یک از عوامل تاثیرگذار بر پروژه بپردازید. به عنوان مثال، پیشرفت تکلیف‌ (task)‌های تیم پروژه را نشان دهید، خطرات و مشکلات را شناسایی و رتبه‌بندی کنید، تغییرات در نیازمندی‌ (requirement)‌های پروژه را گزارش کنید، و نحوه استفاده از منابع و بودجه را تحلیل کنید.
 • نتیجه‌گیری: در این بخش به طور خلاصه نقاط قوت و ضعف پروژه را بیان کنید، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو را مطرح کنید، و توصیه‌هایی برای بهبود عملکرد پروژه ارائه دهید.

 

در نهایت باید گزارش خود را بازبینی و ویرایش کنید. از اینکه گزارش شما دقیق، کامل، مرتبط، شفاف و جذاب است اطمینان حاصل کنید. از اینکه گزارش شما بدون خطا، اشتباه، تکرار و ابهام است اطمینان حاصل کنید. از اینکه گزارش شما با فرمت و استاندارد‌های مورد نظر ذی‌نفعان سازگار است اطمینان حاصل کنید.

 

گزارش تاخیرات در مدیریت پروژه

یکی از مسائل مهم در مدیریت پروژه، تاخیرات در انجام واحدهای کاری است. تاخیرات می‌توانند منشأ از عوامل مختلفی باشند، از جمله برآورد نادرست زمانی، تغییر در الزامات مشتری، کمبود منابع، بروز خطاها و مشکلات فنی، تعارض بین اعضای تیم و غیره. تاخیرات ممکن است هزینه‌های پروژه را افزایش دهند، کیفیت نهایی را کاهش دهند، رضایت مشتری را کم کنند و اعتبار سازمان را زیر سوال ببرند. بنابراین، لازم است که مدیر پروژه با استفاده از روش‌های مناسب، تاخیرات را شناسایی، پیش‌بینی، جلوگیری و کنترل کند. در این قسمت به برخی از این روش‌ها اشاره می‌کنیم.

 

برخی از عوامل موثر بر تاخیرات در مدیریت پروژه عبارتند از:

 • نقص در برنامه‌ریزی و تخمین زمان و منابع
 • تغییر در الزامات و اولویت‌های پروژه
 • نبود هماهنگی و ارتباط مناسب بین اعضای تیم و ذینفعان
 • بروز خطاها، مشکلات فنی و خطرات ناخواسته
 • کمبود منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
 • تاخیر در تحویل منابع و خدمات از طرف تامین‌کنندگان
 • تأثیر عوامل خارجی مانند شرایط جوی، قوانین و مقررات، سیاست‌ها و رقابت

 

برای جلوگیری از تاخیرات در مدیریت پروژه، لازم است که مدیران پروژه اقدامات زیر را انجام دهند:

 1. برآورد دقیق زمان لازم برای انجام هر وظیفه با استفاده از روش‌های علمی و تجربی
 2. تعریف شفاف و قابل اندازه‌گیری از هدف‌ها و خروجی‌های پروژه
 3. تخصیص منابع کافی و مناسب برای هر وظیفه با در نظر گرفتن عوامل محیطی و ریسک‌های احتمالی
 4. رصد و کنترل پیشرفت پروژه با استفاده از ابزارهای مناسب مانند نمودار گانت، جدول پیشرفت و گزارش‌های مرتبط
 5. ارتباط مستمر و موثر با ذینفعان پروژه، از جمله کارفرما، تیم پروژه، تأمین‌کنندگان و سایر ذینفعان
 6. تغییرات را به صورت سازمان‌دهی شده و با رعایت فرآیندهای مورد نظر مدیریت کردن
 7. اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به موقع و با دقت انجام دادن

 

با رعایت این راهکارها، می‌توان تا حد زیادی تاخیرات در مدیریت پروژه را کاهش داد و به بهبود کارایی و کیفیت پروژه کمک کرد.

 

گزارش پیشرفت پروژه در مدیریت پروژه

گزارش پیشرفت پروژه یکی از ابزارهای مهم مدیریت پروژه است که به مدیر پروژه و ذینفعان اطلاعات لازم را در مورد وضعیت فعلی پروژه، مشکلات و راه حل‌های پیشنهادی، خطرات و فرصت‌های پیش رو، تغییرات احتمالی و برنامه ریزی آینده ارائه می‌دهد. گزارش پیشرفت پروژه باید به صورت منظم، شفاف، دقیق و قابل اعتماد نوشته شود تا بتواند اثربخش بوده و اعتماد سازمان‌ها و مشتریان را جلب کند.

گزارش پیشرفت پروژه در مدیریت پروژه

گزارش پیشرفت پروژه معمولا شامل بخش‌های زیر است:

 1. خلاصه‌ای از هدف و اهداف پروژه
 2. نمودار گانت یا جدول زمان بندی که نشان‌دهنده فعالیت‌ها، منابع، مسئولین، زمان شروع و پایان و درصد پیشرفت هر فعالیت است.
 3. نمودار PERT یا جدول تحلیل شبکه که نشان‌دهنده روابط بین فعالیت‌ها، زمان حداقل و حداکثر هر فعالیت، زمان کل پروژه و فعالیت‌های بحرانی است.
 4. جدول بودجه که نشان‌دهنده هزینه‌های برآورد شده و واقعی هر فعالیت، اختلافات و علل آن‌ها، درصد خطا و ریسک‌های مالی است.
 5. جدول کنترل کیفیت که نشان دهنده استانداردها، معیارها، روش‌های اندازه‌گیری، نتایج و اقدامات اصلاحی در زمینه کیفیت فعالیت‌ها و خروجی‌های پروژه است.
 6. جدول خطرات که نشان‌دهنده شناسایی، تحلیل، اولویت‌بندی، راه‌حل‌ها و مسئولین مقابله با خطرات است.
 7. جدول تغییرات که نشان‌دهنده درخواست‌های تغییر، تاثیرات آن‌ها بر زمان، هزینه، کیفیت و خطرات پروژه، تصمیم گیری در مورد قبول یا رد تغییرات و اجرای آن‌ها است.
 8. جدول ارتباطات که نشان‌دهنده روش‌ها، فرکانس، محتوا، گیرنده و فرستنده اطلاعات در طول پروژه است.
 9. جدول بازخورد که نشان‌دهنده نظرات، پیشنهادات، انتقادات و رضایت سنجی ذینفعان در مورد پروژه است.
 10. نتیجه‌گیری و پیشنهادات که نشان‌دهنده خلاصه‌ای از وضعیت کلی پروژه، موفقیت‌ها و چالش‌ها، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات، راهکارهای بهبود و ارزش افزوده پروژه است.

 

گزارش پیشرفت پروژه یک اسناد حیاتی است که باید به‌صورت حرفه‌ای و با دقت نوشته شود تا بتواند نقش موثری در مدیریت پروژه داشته باشد. گزارش پیشرفت پروژه باید به گونه‌ای باشد که بتواند اطلاعات کافی و مفید را به ذینفعان منتقل کند، انگیزه و تعهد تیم پروژه را افزایش دهد، روند پروژه را کنترل و نظارت کند، خطرات و تغییرات را مدیریت کند، بازخورد دریافت کند و نتایج مطلوب را تضمین کند.

 

لایحه تاخیرات در مدیریت پروژه

لایحه تاخیرات یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت پروژه است که به مدیر پروژه کمک می‌کند تا عوامل موثر بر تاخیر پروژه را شناسایی، ارزیابی و کنترل کند. لایحه تاخیرات یک سند رسمی است که شامل اطلاعات زیر است:

 • تاریخ شروع و پایان پروژه
 • برنامه زمان‌بندی فعالیت‌های پروژه
 • وضعیت فعلی پروژه و مقایسه آن با برنامه اولیه
 • علل تاخیر پروژه و تأثیر آن بر هزینه، کیفیت و اهداف پروژه
 • راهکارهای جلوگیری یا کاهش تاخیر پروژه
 • مسئولیت‌های ذینفعان در رفع تاخیر پروژه

 

لایحه تاخیرات باید به صورت دوره‌ای و با استفاده از روش‌های مناسب تنظیم و به ذینفعان ارائه شود. این سند به مدیر پروژه امکان می‌دهد تا:

 1. با شفاف‌سازی وضعیت پروژه، اعتماد و همکاری ذینفعان را جلب کند.
 2. با شناسایی عوامل خطر، ریسک‌پذیری پروژه را کاهش دهد.
 3. با ارائه راهکارهای عملی، بهبود عملکرد پروژه را افزایش دهد.
 4. با مستندسازی تغییرات، حقوق خود و ذینفعان را حفظ کند.

 

بنابراین، لایحه تاخیرات یک ابزار حرفه‌ای و کارآمد برای مدیریت پروژه است که با استفاده از آن می‌توان به اجرای بهتر و موفق‌تر پروژه دست یافت.

مدیریت پروژه اسکوپ

جمع‌بندی نهایی

گزارشات مورد نیاز در مدیریت پروژه متنوع و مختلف هستند. برخی از این گزارشات عبارتند از: گزارش پیشرفت کار، گزارش وضعیت بودجه، گزارش ریسک‌ها و مشکلات، گزارش کیفیت و استانداردها، گزارش ارتباطات و ذی‌نفعان، گزارش تغییرات و تاثیرات آن‌ها، و گزارش خاتمه پروژه. هر یک از این گزارشات دارای هدف، مخاطب، فرمت، بازه زمانی و محتوای خاص خود هستند. این گزارشات به مدیر پروژه کمک می‌کنند تا وضعیت پروژه را بررسی کند، تصمیمات مناسب را بگیرد، اطلاعات را به ذی‌نفعان منتقل کند و برای بهبود عملکرد پروژه اقدامات لازم را انجام دهد. نرم افزار مدیریت ساخت و ساز اسکوپ همه این موارد گزارشات را برای پروژه ساخت و ساز شما دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *